Zellig Sabbettai Harris

Zellig Sabbettai Harris (23/10/1909 – 22/05/1992)là nhà ngôn ngữ học người Mỹ, được biết tới với các công trình về ngôn ngữ học cấu trúc và phân tích diễn ngôn, và, đặc biệt là, người đưa ra khái niệm cải biến ngôn ngữ học (linguistics transformationals).

Năm 1946-1947, ông lập ra khoa ngôn ngữ học hiện đại đầu tiên ở Mỹ, tại đại học University of Pennsylvania. Noam Chomsky là một trong số các sinh viên học tại đây và, theo Randy Harris trong cuốn “Các cuộc chiến ngôn ngữ học”. khái niệm cải biến của Harris là “tia lửa mà từ đó Chomsky bùng cháy”.

Ngoài ngôn ngữ học, Zellig Sabbettai Harris cũng là nhà thống kê toán học, nhà phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Ban đầu là một nhà ký hiệu học/phù hiệu học (Semiticist), Harris không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ngôn ngữ học cấu trúc và phân tích diễn ngôn mà còn trong thuyết thiết lập cấu trúc cải biến trong ngôn ngữ. Các đóng góp của ông gồm: ngữ pháp cải biến, phân tích chuỗi (trạng ngữ ngữ pháp - - adjunction grammar), những sự khác biệt câu cơ bản (and decomposition lattices), các cấu trúc đại số trong ngôn ngữ, tác tử ngữ pháp, sublanguage grammar, một lí thuyết thông tin ngôn ngữ học, một thuyết nguyên tắc giải thích nguồn gốc của ngôn ngữ.

Tham khảo

Print/export